Cơ cấu tổ chức
 
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG HOÀNG TIẾN NHIỆM KỲ 2020-2025
10/30/2020 12:33:53 PM
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG HOÀNG TIẾN
3/16/2020 2:21:38 PM
 
Bộ máy tổ chức
9/29/2016 8:43:05 AM
Gồm 1 Chủ tịch UBND, 1 Phó Chủ tịch UBND và 18 cán bộ công chức
 
 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay124 
 Hôm qua54
 Tuần này178 
 Tất cả186492 
IP: 3.239.242.55