CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH
 
THÔNG BÁO Thủ tục hành chính cấp xã công bố tại Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương
Thực hiện Quyết định số 3412/QĐ-UBND ngày 13/11/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương về việc công bố, phê duyệt danh mục thủ tục hành chính, quy trình nội bộ thuộc phạm vi, chức năng quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận của UBND tỉnh giao cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp nhận, thẩm định; Công văn số 829/UBND-VP ngày 24/11/2020 của UBND thành phố Chí Linh về việc niêm yết công khai và thực hiện thủ tục hành chính.
UBND phường Hoàng Tiến rà soát và thông báo
 
THÔNG BÁO Thủ tục hành chính cấp xã công bố tại Quyết định số 3139/QĐ-UBND ngày 19/10/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương(19/11/2020)
THÔNG BÁO Thủ tục hành chính cấp xã công bố tại Quyết định số 2327/QĐ-UBND ngày 13/8/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương(28/08/2020)
THÔNG BÁO Thủ tục hành chính cấp xã công bố tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 22/6/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương(24/06/2020)
THÔNG BÁO Thủ tục hành chính cấp xã công bố tại Quyết định số 975/QĐ-UBND ngày 17/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương(27/04/2020)
Thông báo Thủ tục hành chính cấp xã công bố tại Quyết định số 741/QĐ-UBND ngày 24/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương(17/04/2020)
THÔNG BÁO Thủ tục hành chính cấp xã công bố tại Quyết định số 893/QĐ-UBND ngày 08/4/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương(13/04/2020)
THÔNG BÁO Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận cấp xã công bố tại Quyết định số 786/QĐ-UBND ngày 26/3/2020 của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương(13/04/2020)
BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH CẤP XÃ(05/11/2019)
Danh mục Thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền tiếp nhận, giải quyết của Ủy ban nhân dân phường Hoàng Tiến(29/10/2019)
 
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 52/2020, từ ngày 21/12/2020 đến ngày 25/12/2020
 
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 51/2020, từ ngày 14/12/2020 đến ngày 18/12/2020(21/12/2020)
Bản tin điện tử Cải cách hành chính số 50/2020, từ ngày 07/12/2020 đến ngày 11/12/2020(08/12/2020)
UBND phường Hoàng Tiến vinh dự nhận Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương trong thực hiện công tác cải cách hành chính(02/12/2020)
 
Tiếp nhận phản ánh, kiến nghị về quy định hành chính
 
 
 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay137 
 Hôm qua54
 Tuần này191 
 Tất cả186505 
IP: 3.239.242.55