Cơ cấu tổ chức
DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY PHƯỜNG HOÀNG TIẾN NHIỆM KỲ 2020-2025
 

DANH SÁCH BAN CHẤP HÀNH, BAN THƯỜNG VỤ ĐẢNG ỦY

PHƯỜNG HOÀNG TIẾN NHIỆM KỲ 2020-2025

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Chức vụ, đơn vị công tác hiện tại

Ngày vào Đảng

Trình độ chuyên môn

Trình độ LLCT

Quê quán

I

Ban Chấp hành Đảng bộ

1

Nguyễn Văn Đương

01/6/1969

Bí thư Đảng ủy - CT UBND

5/10/1995

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

2

Đoàn Văn Nam

20/08/1975

Phó BT Đảng ủy,
CT. HĐND

03/02/1995

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

3

Nguyễn Văn Toán

05/6/1981

UVBTV Đảng ủy
PCT HĐND

20/07/2007

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

4

Nguyễn Văn Miện

07/8/1967

UVBTV Đảng ủy, CT MTTQ

30/03/1987

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

5

Phùng Thị Hương

14/03/1974

Đảng ủy viên,
CT Hội ND

15/09/2010

Đại học

Trung cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

6

Hoàng Thị Hồng

13/07/1978

Chủ tịch Hội PN

5/6/2013

Đại học

Trung cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

7

Trần Thị Hiến

12/5/1985

Bí thư Đoàn TN

19/01/2015

Trung cấp

Đang học TC

Hoàng Tiến
- CL - HD

8

Nguyễn Văn Cường

27/02/1985

PCT Hội Nông dân

29/04/2014

Đại học

Sơ cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

9

Nguyễn Văn Thơi

07/1/1971

Đảng ủy viên
Chỉ huy trưởng QS

05/11/2002

Cao đẳng

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

10

Nguyễn Đức Hùng

10/10/1985

Đảng ủy viên,
Trưởng Công an

15/11/2006

Đại học

Trung cấp

Nam Hồng - Nam Sách - HD

11

Hoàng Xuân Thuấn

28/12/1978

Đảng ủy viên
Văn hóa - Xã hội

19/05/2001

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

12

Vũ Đức Tiến

22/11/1984

ĐUV, Tư pháp - Hộ tịch

30/04/2007

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

13

Trần Văn Tập

12/12/1964

Đảng ủy viên Địa chính xây dựng

7/8/1985

Trung Cấp

Trung Cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

14

Nguyễn Thị Huệ

13/05/1988

VP Đảng uỷ - Nội vụ

25/6/2017

Đại học

Đang học
TC

Lê Lợi
- CL - HD

15

Nguyễn Văn Quyết

23/7/1993

Văn hóa - Xã hội

21/7/2015

Đại học

Đang học TC

Bến Tắm - CL - HD

II

Ban Thường vụ Đảng ủy

 

 

 

 

 

 

1

Nguyễn Văn Đương

01/6/1969

Bí thư Đảng ủy - CT UBND

5/10/1995

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

2

Đoàn Văn Nam

20/08/1975

Phó BT Đảng ủy,
CT. HĐND

03/02/1995

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

3

Nguyễn Văn Toán

05/6/1981

UVBTV Đảng ủy
PCT HĐND

20/07/2007

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

4

Nguyễn Văn Miện

07/8/1967

UVBTV Đảng ủy, CT MTTQ

30/03/1987

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

5

Hoàng Xuân Thuấn

28/12/1978

Đảng ủy viên
Văn hóa - Xã hội

19/05/2001

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

III

Chức danh Bí thư Đảng ủy

1

Nguyễn Văn Đương

01/6/1969

Bí thư Đảng ủy - CT UBND

5/10/1995

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

IV

Chức danh phó Bí thư Đảng ủy

1

Đoàn Văn Nam

20/08/1975

Phó BT Đảng ủy,
CT. HĐND

03/02/1995

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD

2

Nguyễn Văn Toán

05/6/1981

UVBTV Đảng ủy
PCT HĐND

20/07/2007

Đại học

Trung
cấp

Hoàng Tiến
- CL - HD 
Các bài liên quan
DANH SÁCH CÁN BỘ, CÔNG CHỨC PHƯỜNG HOÀNG TIẾN (16/03/2020)
Bộ máy tổ chức (29/09/2016)
 
Quay lạiXem tiếp   
 
 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay79 
 Hôm qua97
 Tuần này623 
 Tất cả181667 
IP: 3.219.31.204