Dự án, hạng mục đầu tư
Danh mục dự án đang đầu tư và đã hoàn thành đưa vào sử dụng năm 2020
 

DANH MỤC DỰ ÁN

Các công trình XDCB đang đầu tư và đã hoàn thành đưa vào sử dụng

năm 2020

ĐVT: triệu đồng

STT

Tên dự án

Tổng mức
đầu tư

Tiến độ xây dựng

1

Sửa chữa nâng cấp NVH các KDC phường Hoàng Tiến, HM: NVH KDC Trại Trống, Tân Tiến, Trung Tâm

1.104,08

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

2

Sửa chữa nâng cấp NVH các KDC phường Hoàng Tiến, HM: NVH KDC Hoàng Gián Cũ, Hoàng Gián Mới

681,31

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

3

Cải tạo nâng cấp các tuyền đường KDC Tân Tiến

10.881,58

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

4

Cải tạo chỉnh trang khuôn viên trụ sở Đảng ủy HĐND UBND xã Hoàng Tiến giai đoạn 2

1.998,46

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

5

Chỉnh trang đô thị đoạn tuyến QL 18 từ KM45+950-km46+290, HM: xây dựng block vỉa hè

964,87

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

6

Cải tạo, nâng cấp trạm y tế phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh

990,23

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

7

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Phục Thiện đoạn tuyến từ nhà bà Mười đến nhà ông Siển

613,22

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

8

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Phục Thiện đoạn tuyến đường liên thôn đến đình làng

464,83

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

9

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Phục Thiện đoạn tuyến từ nghè cả đến ngã tư ông Siển đường sắt

656,35

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

10

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Phục Thiện đoạn tuyến từ ngã tư đường điện 110 đến nhà ông Hữu

622,43

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

11

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Phục Thiện đoạn tuyến từ ngã tư Ông Siển đến ông Vườn

265,47

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

12

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Phục Thiện đoạn tuyến từ ngã ba ông Quy đến ngã ba nhà bà Lợi

638,64

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

13

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Phục Thiện đoạn tuyến từ cổng làng đến nhà ông Miển

521,27

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

14

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Phục Thiện đoạn tuyến từ nhà ông Mẫn đến nhà ông Nam

534,44

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

15

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Trung Tâm đoạn tuyến từ QL 18 đến nhà ông Thảo

436,53

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

16

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Đồng Cống đoạn tuyến từ nhà bà Chuyền đến nhà ông Ka

453,52

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

17

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Đồng Cống đoạn tuyến từ nhà ông Lễ đến bà Ánh A Tuân

710,51

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

18

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Đồng Cống đoạn tuyến từ nhà ông Huỳnh đến nhà ông Điền ông Thương Ông Văn

459,00

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

19

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Hoàng Gián Mới đoạn tuyến từ QL 18 đến nhà bà Vui

642,70

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

20

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Hoàng Gián Cũ đoạn tuyến từ nhà ông Quang đến chùa Điền Bà lệ

578,11

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

21

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Hoàng Gián Cũ đoạn tuyến từ nhà A Đoàn đến A thu A Quang

444,85

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

22

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Hoàng Gián Cũ đoạn tuyến từ nhà ông Chính đến tư a Quang

384,61

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

23

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Hoàng Gián Cũ đoạn tuyến từ ngã tư ông Quang đến nhà bà Đệ ông Tiến ông Đáng

601,66

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

24

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Hoàng Gián Cũ đoạn tuyến từ nhà ông Tuyến đến nhà ông Tăng

221,39

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

25

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Hoàng Gián Cũ đoạn tuyến từ nhà ông Đạt đến nhà ông Nghĩa

413,62

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

26

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Hoàng Gián Cũ đoạn tuyến từ nhà ông Phủ đến nhà ông Nghĩa

133,42

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

27

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Hoàng Gián Cũ đoạn tuyến từ nhà bà Đình đến nhà ông Tú

289,60

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

28

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Hoàng Gián Cũ đoạn tuyến từ cửa Đình đến nhà ông Hoan

446,30

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

29

Cải tạo, nâng cấp đường GT KDC Trại Trống đoạn tuyến từ cổng làng đến sân vận động

630,91

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

30

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Trại Trống đoạn tuyến từ đường sắt đến ngã tư ông Tú ông Quỳnh

623,50

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

31

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Trại Trống đoạn tuyến từ nhà ông Quỳnh đến nhà ông nhà ông Thăng ông Tĩnh

630,15

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

32

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Trại Trống đoạn tuyến từ nhà ông Tình đến nhà ông Cường ông Vinh

676,45

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

33

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Trại Trống đoạn tuyến từ nhà a Tú đến A Vinh cô Liễu

538,59

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

34

Cải tạo nâng cấp đường GT KDC Trại Trống đoạn tuyến từ nhà A vinh đến nhà A Lịch A Linh

595,98

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

35

Cải tạo trụ sở UBND phường Hoàng Tiến, thành phố Chí Linh

324,29

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

36

Hỗ trợ đường giao thông các KDC trong phường

3.500,00

Đã hoàn thành và đưa vào sử dụng

37

Trường mầm non Hoàng Tiến, HM: xây dựng tầng 2 nhà lớp học

1.670,45

Đang thi công

38

Trụ sở Đảng ủy HĐND UBND phường Hoàng Tiến

12.943,06

Đang thi công

39

Sân vận động trung tâm phường Hoàng Tiến, TP Chí Linh

3.563,32

Đang thi công

40

Hạ tầng KT KDC cầu ruồi giai đoạn 2, HM: San nền, giao thông, cây xanh, thoát nước, cấp nước và cứu hỏa chiếu sáng

13.339,76

Đang thi công

41

San lấp mặt bằng mầm non và trụ sở công an phường

5.500,00

Đang thi công

42

Cải tạo nghĩa trang liệt sỹ phường Hoàng Tiến

1.162,67

Đang thi công


 
 
Quay lại   
 
 
Hát về Chí Linh
BỘ PHẬN MỘT CỬA
 
 
LIÊN KẾT WEBSITE
 
 
LƯỢT TRUY CẬP
 
 
 Hôm nay77 
 Hôm qua54
 Tuần này131 
 Tất cả186445 
IP: 3.239.242.55